TERMS OF USE AND PRIVACY POLICY | PHIJAMA FESTIVAL 2021 - PHIJAMA 2021
TR RU GET TICKETS
GET TICKETS
SEARCH

TERMS OF USE AND PRIVACY POLICY

KULLANIM KOŞULLARI ve YASAL UYARILAR

Bu metin Doafest Ticaret Organizasyon Etkinlik ve Seyahat A.Ş. (Doafest) ait www.phijama.com adresli web sitesini (“Site”) kullanacak olan tüm gerçek veya tüzel kişi kullanıcılar ile ayrıca e-bülten üyelik sözleşmesi akdetmiş Üyeler için (Bundan böyle metinde Üye’ye ayrıca atıf yapılmadığı sürece “Kullanıcı” veya “Kullanıcılar” ibaresi Üye’yi de kapsar şekilde ifade edilecektir) bilinmesi gerekli olan kullanım koşullarının neler olduğunu açıklamakta, yasal uyarılara yer vermektedir. Web Sitesine girmekle bu belgede düzenlenen Kullanım Koşulları ve Yasal Uyarılar kabul edilmiş sayılır.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

“5651 sayılı "Internet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun" uyarınca gerekli durumlarda kullanılmasını sağlamak üzere Site sahibine ait bilgiler şunlardır: Site Sahibi: Doafest Ticaret Organizasyon Etkinlik ve Seyahat A.Ş Adres: Merkez Mah. Tatlıpınar Sk. No:13 İç kapı No: 1 Kağıthane /İstanbul Kağıthane Vergi Dairesi 302 103 4823 Sorumlu Kişi: Doafest Ticaret Organizasyon Etkinlik ve Seyahat A.Ş Veri Sorumlusu E-posta: kisiselverilerim@phijama.com Yer Sağlayıcı: ………………………………………………………………………………

KULLANIM KOŞULLARI

Doafest , Site’nin içerik sahibi olarak Site’de yer alan içeriğini (her türlü bilgi, görsel, materyal, doküman, tasarım vd) her zaman belirleyebilir, güncelleyebilir, serbestçe değiştirebilir, kaldırabilir, Site’yi sonlandırabilir.

Kullanıcılar Site’yi, Site içeriğinde yer alan içeriği kişisel kullanım amaçlı olarak görüntülemek, bu içerikle ilgili bilgi edinmek, E-Bülten Üyelik olanaklarından yararlanmak üzere ziyaret ederler. Bunun dışında yapılan erişimler hukuka aykırı olup; Doafest ’in yasal hakları saklıdır.

Site’de yer alan Doafest veya üçüncü kişilere ait içerik ve Site’nin tasarımı, fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır. Kullanıcılara tanınan Site’yi kullanım olanağı, aşağıda düzenlenen fikri mülkiyet haklarına ilişkin Kullanıcı’ya hiçbir hak ve yetki sağlamaz. Doafest’in faaliyet alanı bakımından fikri mülkiyet haklarının özel bir yer teşkil ettiği gözetilmeli ve fikri mülkiyet hakları ihlalinin yalnızca Doafest’in değil diğer eser sahibi/icracı/yapımcı/tasarımcı gibi eser ve hak sahiplerinin haklarının da ağır şekilde ihlali anlamına geleceği ve Doafest ve diğer eser/hak sahiplerine karşı hukuki ve cezai sorumluluk doğuracağı önemle dikkate alınmalıdır.

Kullanıcılar kişisel verilerini/bilgilerini vermek zorunda kalmaksızın Site’yi ziyaret edebilir; ancak Kullanıcılar’ın isteği üzerine yazışma yapılması, yasal hakların kullanılması gibi gereklilik durumlarında kişisel verileri talep edilebilecektir.

Kullanıcılar dilerse kişisel verilerini vermek sureti ile E-Bülten Üyelik Sözleşmesi’ni kabul ederek Üyelik Olanaklarından yararlanabilirler.

Kişisel verilerle ilgili izin ve uygulamalar bakımından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) m. 10 ve m. 11’den doğan aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere aşağıdaki linklerde yer alan bilgi ve belgeler Kullanıcılar’ın dikkatine sunulmaktadır: “Kişisel Veriler” ve “Kişisel Veri Politika Belgesi ve Çerezler”

Site'de yer alan bilgilerin/içeriğin doğruluğu ve/veya yeterliliği Doafest tarafından garanti edilmiş değildir. Kullanıcılar bu bilgileri kullanırken bu hususu göz önünde tutarak kendileri için gerekli araştırma ve doğrulamayı bizzat sağlama sorumluluğunu üstlenirler.

Kullanıcılar, Site’deki içeriklerin kullanımından veya bu içeriklere dayalı olarak almış oldukları kararların sonuçlarından tamamıyla kendilerinin sorumlu olduğunu ve Doafest’e sorumluluk yöneltilemeyeceğini kabul ve taahhüt etmişlerdir.

Kullanıcılar, Site üzerinde bir başka web sitesine veya içeriğe erişim imkanı tanıyan linkler bulunabileceğini, bunların kontrolünün veya doğruluğunun veya yeterliliğinin Doafest ile ilgisi olmadığını ve Doafest ’in bu sitelerin içerdiği bilgilerin doğruluğunu garanti etmediğini ve bu sitelerde yer alan içeriklerden, ürün ve hizmetlerden dolayı herhangi bir taahhüt ve sorumluluğu bulunmadığını kabul etmişlerdir.

Kullanıcılar, Site’nin elektronik satış platformu olmadığını, Site’den bağlantı yoluyla erişeceği bilgilendirme tanıtım, reklam, kampanya, satış vb. ile ilgili olarak sorumluluğun bunu sağlayan ilgili tarafa ait olduğunu ve üçüncü kişilere ait web sitelerinden yararlandığı ürün ve hizmetler için, başta tüketici mevzuatından doğanlar olmak üzere, her türlü talebin tek muhatabının ilgili üçüncü kişiler olduğunu, bu kapsamda Doafest ’in herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını ve Doafest’in bu kişilerin temsilcisi, vekili olmadığını veya bu kişiler adına işlem yapan konumunda bulunmadığını kabul etmişlerdir.

Site yayınının veya Site’ye erişimin kesilmesi, aksaması, yavaşlaması, Site’ye ulaşılamaması gibi nedenlerle Doafest’in sorumluluğuna ve tazmin yükümlülüğüne başvurulamayacak; zarar ziyan talebinde bulunulamayacaktır.

Kullanıcılar, PHİJAMA markasının veya Site’ye ait içeriklerin bir başka web sitesinde herhangi bir şekilde yer almasından veya Site’ye üçüncü kişiler veya ziyaretçiler tarafından yapılabilecek herhangi bir içerik yüklemesinden dolayı elde edilecek bilgilerin kullanımından veya internetin genel uygulamalar çerçevesinde kullanımı dolayısıyla sorumluluk doğurmayan herhangi bir içerikten Doafest’in veya çalışanlarının, yöneticilerinin, yetkilendirdikleri kişi veya kuruluşlarının, hukuki veya cezai hiçbir sorumluluğu olmadığını kabul etmişlerdir.

Kullanıcılar’ın Site'nin Kullanım Koşullarını okumamaları veya okumalarına rağmen bu kuralları ihlal etmeleri sebebiyle uğramış olduğu maddi veya manevi, menfi veya müspet ve olası herhangi bir zarardan veya masraftan Doafest, iş ortakları veya bunların çalışanları, yöneticileri, yetkilendirdikleri kişi veya kuruluşlar, hukuki veya cezai hiçbir şekilde sorumluluğu tutulamaz.

Kullanıcılar’ın Kullanım Koşullarını herhangi bir şekilde ihlali ve sair herhangi bir şekilde Site’nin işleyişini engelleyebilecek davranışlarda bulunmaları, Site’ye orantısız yük getirmeleri, üçüncü kişilerin haklarına tecavüz eden veya etme tehlikesi bulunan fiillerde bulunmaları durumunda Kullanıcı’nın Site’yi kullanımı geçici veya daimi olarak durdurulabilir. Bu durumda Kullanıcı doafest’ten hiçbir zarar ziyan ve tazmin talebinde bulunamaz.

Kullanıcılar, Site’yi ziyaretlerinde ve Site ile ilgili tüm hareketlerinde, dürüstlük ilkesi çerçevesinde Kullanım Koşulları’na ve aşağıda yer alan Yasal Uyarılara ve tüm yasal düzenlemelere uymayı; aksi halde adli, idari, hukuki ve cezai her türlü yükümlülüğün yalnız kendilerine ait olacağını peşinen kabul etmişlerdir.

İşbu Kullanım Koşulları ve Yasal Uyarılar, Doafest tarafından her zaman değiştirilebilir, yeniden düzenlenebilir; değiştirilmiş koşullar Site’ye konulmasıyla derhal yürürlüğe girer. Kullanım Koşulları ve Yasal Uyarılar'a ilişkin değişiklik ve güncellemelerin periyodik olarak gözden geçirilmesi önerilir. Site’nin kullanılması ile Kullanıcı, kullanım zamanında yayınlanan versiyon ile bağlı olduğunu kabul eder.

YASAL UYARILAR

Site’de yer alan içerik kısmen ya da tamamen değiştirilemez, kopyalanamaz, işlenemez, silinemez, dağıtılamaz ve diğer şekillerde kişisel ve olağan/meşru yararlanmayı aşan hiçbir kullanıma ve faydalanmaya ve/veya haksız rekabete konu edilemez. Site’nin içeriği ve içerikte yer alan bilgileri temsil eden sayılar veya kodlara müdahale edilemez; bunlar kaldırılamaz veya değiştirilemez; tersine mühendislik yapılamaz. Aksi davranışlar Fikir Sanat Eserleri Kanunu ve diğer yasal düzenlemeler kapsamında suç oluşturur.

Kullanıcılar, tüm yasal düzenlemelere (Türk Ceza Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Tasarım, Marka, Patent ve diğer sınai mülkiyet konularını düzenleyen Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku düzenlemeleri başta olmak üzere tüm yasal mevzuat) uygun davranmakla yükümlüdür ve bunların sonuçlarından doğrudan kendileri sorumludur.

Kullanıcılar, Site’yi kullanırken hukuka aykırı davranmamakla ve üçüncü şahısların yasal haklarını hiçbir şekilde ihlal etmemekle yükümlüdür. Kullanıcıların, Site’yi kullanırken yaptıkları her işlem ve eylemdeki hukuki, idari ve cezai sorumluluk tamamen/münhasıran ilgili Kullanıcı’ya ait olup Kullanıcı’nın hukuka aykırı olarak gerçekleştirdiği faaliyetlerden ötürü üçüncü şahısların uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı Doafest’in hiçbir şekilde sorumluluğu bulunmamaktadır.

Kullanıcı, Site’deki kullanımlarında, yürütebileceği yazışmalarda, paylaşımlarda vd. yasadışı, tehdit, hakaret, iftira veya küfür içeren, rahatsız edici, küçük düşürücü, kaba, tehditkar, pornografik vb içeriklere herhangi bir şekilde yer vermemekle yükümlüdür.

Site’de yer alabilecek Kullanıcılar’a ait yorum ve değerlendirmeler, görüş açıklamalar vd. Doafest’in serbestçe takdirinde olmak üzere kısmen ya da tamamen yayınlanmayabilir, silinebilir, içerik korunarak yeniden düzenlenebilir.

Kullanıcılar, Site’nin kullanımını engelleyecek, yavaşlatacak, zorlaştıracak virüs vb. unsur içeren hiç bir tür bilgi, yazılım vb. kullanmamakla, Site’ye doğrudan veya dolaylı herhangi bir yolla müdahalede bulunmaktan kaçınmakla yükümlüdürler.

Hukuka aykırı davranan, işbu “Kullanım Koşulları ve Yasal Uyarılar”’da ve Site’de ayrı bir başlıkla yayınlanmakta olan “Kişisel Veri Politika Belgesi ve Çerezler”de yer alan kuralları ihlal eden Kullanıcılar’ın her türlü kullanımları Doafest tarafından derhal engellenebilir, erişim durdurulabilir ve Kullanıcı hakkında yasal yollara başvurulabilir.

Kullanıcılar, Doafest’in, “Kullanım Koşulları ve Yasal Uyarıları” ve Kişisel Veri Politika Belgesi ve Çerezler belgelerini tek taraflı olarak her zaman değiştirme veya güncelleme hakkına sahip olduğunu, bunlarda yapılacak her türlü değişikliği (kişisel veriler ile ilgili yasal düzenlemenin gerektirdiği açık rıza halleri saklı olmak üzere) peşinen kabul ettiklerini beyan etmişlerdir.

Kullanıcılar, Site üzerinde Doafest ve/veya üçüncü bir kişi veya kuruluşa ait herhangi bir eser, tasarım, fotoğraf, yazı, video, bilgi, yorum, görüş, haber, görüntü, resim, marka, logo, şekil, grafik ve sair eser ve unsurlar ve veritabanı oluşturan içerikler bulunabileceğini, bunların tamamının fikri mülkiyet hukuku kapsamında korunduğunu ve Doafest ve/veya eser/icra/yapım/tasarım/marka/patent ve diğer fikri mülkiyet koruması kapsamındaki eser/icra/yapım/tasarım/marka/patent ve diğer hak sahiplerinin yasal olarak aradığı koşullara uygun olarak, önceden yazılı izni alınmaksızın ve sözleşme imzalanmaksızın her türlü kullanımının (her türlü değiştirme, çoğaltma, kopyalama, indirme, yükleme, işleme, uyarlama, yayma, yayın, kamuya iletme, temsil ve diğer şekillerde her türlü kullanım ve müdahale) yasaya aykırı ve suç olduğunu ve bundan dolayı hukuki ve cezai sorumluluklarının doğacağını ve bu eylemlerden özenle kaçınacaklarını, hangi yolla olursa olsun, fikri mülkiyet hakkı ihlalinde ve/veya haksız rekabet teşkil eden bir işlem ve eylemde bulunmayacaklarını kabul ve taahhüt etmişlerdir.

Kullanıcılar, Site’ye girmeden önce yukarıda yer alan “Kullanım Koşulları ve Yasal Uyarılar” metnini okuduklarını, yukarıda belirtilen tüm hususlara uyacaklarını, burada yer alan hususlarla ilgili olarak herhangi bir uyuşmazlık halinde, İstanbul (Çağlayan) Mahkeme ve İcra Dairelerinin yetkili olacağını, Site’de yer alan içeriklerin ve Doafest’e ait tüm elektronik ortam ve bilgisayar kayıtlarının HMK madde 193 uyarınca kesin delil sayılacağını gayrikabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt etmişlerdir.

I hereby read and understood the Informatory Text on Personal Data Protection Information. Having been informed, I hereby give my explicit consent to processing and sharing of my personal data with regard to the matters set forth in PHIJAMA’s Informatory Text on Personal Data Protection in order to register membership and befit from membership rights.
ACCEPT